Privacyverklaring

Terug naar de homepage

Match with China is een merknaam van China Inside BV

Vestigingsadres is Butterweid 8, 1733 LT, Nieuwe Niedorp.

Kamer van Koophandel registratie: 24409134

www.china-inside.com, info@china-inside.com

Telefoonnummer: 0031-640232588

Match with China: www.matchwithchina.com, info@matchwithchina.com

De onderstaande verklaring is van toepassing op alle activiteiten van Match with China (MwC).

MwC hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. MwC houdt zich aan de toepasselijk wetten en regels waaronder de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

MwC kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van MwC, en/of omdat u deze zelf bij het invullen aan MwC heeft verstrekt. MwC kan de volgende persoons- en bedrijfsgegevens van u verwerken:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

MwC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk nodig om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens zijn verzameld, met een maximum van 3 jaar tenzij wettelijk anders verplicht is.

MwC verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijk verplichting.

Uw gegevens worden niet automatisch verwerkt, maar uitsluitend handmatig.

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door MwC verwerkt ten behoeve van nieuwsuitingen, hiervoor vragen wij: voornaam, achternaam en e-mailadres. Deze gegevens worden opgeslagen voor de duur dat u bent aangemeld. Afmelden kan door een verzoek te sturen naar info@matchwithchina.com

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@matchwithchina.com. Match with China zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Terug naar de homepage

<